Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018 0

KHÓA HỌC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới và các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.


THẾ NÀO LÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ?

“Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ công tác quản lý, gồm toàn bộ các công việc về xây dựng, ban hành văn bản; quản lý, giải quyết văn bản hình thành trong họat động của các cơ quan nhà nước, tổ chức …; quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư” (Dương Văn Khảm, Công tác văn thư – lưu trữ, Nxb Văn hóa thông tin, 2006, tr 9).
MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC:– Nắm bắt các kỹ năng quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ– Cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp…– Cách thức sử dụng con dấu và quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu trong văn phòng– Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư lưu trữ.– Giúp các cơ quan, công ty, xí nghiệp nâng cao năng lực quản lý công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Chuyên đề 1: Tổng quan về văn phòng hiện đại– Một số khái niệm cơ bản+ Quản trị;+ Văn phòng;+ Quản trị văn phòng;+ Công tác văn phòng;+ Công việc văn phòng.– Phân loại văn phòng– Vị trí, chức năng của văn phòng– Nhiệm vụ chung của văn phòng– Một số kỹ năng hành chính văn phòng.
Chuyên đề 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính
1. Một số nội dung lý thuyết– Cơ sở pháp lý– Những yêu cầu chung– Phương pháp diễn đạt ngôn ngữ, văn phong trong văn bản hành chính– Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính– Phương pháp soạn thảo công văn– Phương pháp soạn thảo quyết định
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử– Kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin– Kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội nghị– Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác
Chuyên đề 4: Kỹ năng tổ chức quản lý văn bản, tài liệu– Cơ sở pháp lý– Quản lý văn bản đi, văn bản đến– Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan+ Xây dựng danh mục hồ sơ;+ Lập hồ sơ+ Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
Chuyên đề 5: Một số nội dung cơ bản về lưu trữ hồ sơ, tài liệu– Tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ;– Các hoạt động lưu trữ+ Thu thập tài liệu lưu trữ;+ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ;+ Xác định giá trị tài liệu lưu trữ;+ Bảo quản tài liệu lưu trữ;+ Thống kê trong lưu trữ+ Sử dụng tài liệu lưu trữ.Chuyên đề 6: Tài liệu điện tử và tài liệu lưu trữ điện tử– Tài liệu điện tử;– Tài liệu lưu trữ điện tử.
THỦ TỤC NHẬP HỌC:Hồ sơ 2 hình 3*4, 2 CMND photo
Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại Văn phòng của trường
Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện thoại, Gmail “Danh sách học viên tham gia khoá học”

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin