Đăng bởi daynghe.escvn.edu.vn lúc Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019 0

Khóa Học Kế Toán Sơ Cấp giúp bạn có hiểu biết sâu sắc về công việc của một kế toán từ lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ, lập báo cáo tài chính và là nền tảng để tham gia kế toán thực hành thực tế


Tổng quan Khóa Học Kế Toán Sơ Cấp

Nếu bạn quan tâm đến nghề kế toán hay công việc kế toán nhưng bạn chưa biết đến nghề nghiệp này, bạn có thể tham gia Khóa học Kế toán sơ cấp. Khóa học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán. Bao gồm những khái niệm Kế toán là gì? Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính, Tại sao bảng cân đối kế toán thì tài sản bằng nguồn vốn…cũng như công việc của phòng kế toán. Từ bước đệm căn bản này, bạn sẽ tự tin khi làm việc với phòng kế toán.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi hoàn tất Khóa học

Kết thúc khóa học, Học viên có kiến thức cơ bản về Kế toán, nắm bắt được các công việc kế toán của phòng Kế toán. Tuy nhiên, để thuyết phục nhà tuyển dụng thì yêu cầu phải có kinh nghiệm thực tế. Để đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng các bạn cần tham gia Khóa học “Kế toán thực hành thực tế” tại CTA  để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Đối tượng tham dự khóa Đào tạo Kế Toán Sơ Cấp

Không yêu cầu trình độ đầu vào.
Dành cho những đối tượng chưa biết gì về kế toán.
Làm nền tảng cho việc tham gia “Kế Toán Thực Hành Thực Tế”.
Sinh viên, các bạn đang làm ngành khác chuyển sang làm kế toán
Kế toán viên; người phụ trách kế toán tại các công ty.
Kế toán tổng hợp muốn đi làm lại sau thời gian dài nghỉ việc.
Giám đốc; người quản lý muốn quản lý công việc kế toán.
Người muốn học kế toán để khởi nghiệp công ty dịch vụ kế toán.
Người muốn học kế toán để làm việc như một kế toán tổng hợp.
Các bạn đã học qua kế toán nhưng quên gần hết

Tài liệu học Kế Toán Sơ Cấp

Bộ hóa đơn đầu vào và đầu ra thực tế tại một DN, Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất và một số chứng từ kế toán khác
Bảng lương thực tế của một doanh nghiệp, Sổ phụ ngân hàng
Bộ bài cáo tài chính thực tế của doanh nghiệp
Được cài đặt phần mềm kế toán miễn phí; Phần mềm kê khai thuế HTKK; Và phần mềm ảo Cute; JAVA để kê khai thuế qua mạng

Phương pháp giảng dạy riêng biệt cho Kế Toán Sơ Cấp

Nắm vững lý thuyết. Vận dụng lý thuyết vào thực tế trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp. Trong suốt quá trình dạy Giảng viên luôn đưa ra các tình huống thực tế đã xảy ra tại doanh nghiệp: liên quan đến Hóa đơn chứng từ; Kê khai thuế cũng như Quyết toán thuế Những lỗi thường gặp trong khi lập và trình bày báo cáo tài chính; Những lỗi thường gặp của những phần hành kế toán…. đến học viện để cùng thảo luận.

Chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn tất Khóa học

Cuối khóa, Học viên sẽ phải hoàn tất “Bài kiểm tra”. Kết quả bài kiểm tra là một trong những cơ sở để CTA quyết định cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp cho những học viên đạt yêu cầu. Nếu chưa đạt yêu cầu, bạn sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí.
Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Sơ Cấp
Buổi 1+2: Bản chất của kế toán + Kế toán vốn bằng tiền

Bản chất của kế toán

Quy trình hoạt động của một công ty (Từ lúc thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi xác định kết quả kinh doanh)
Khái niệm kế toán; Chức năng của kế toán; Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
Quy trình kế toán (Từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính và Lập quyết toán thuế TNDN).
Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam dùng để theo dõi các đối tượng kế toán
Giới thiệu Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ NKC, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9

Giới thiệu về Nguyên tắc hạch toán kế toán kép

Kế toán vốn bằng tiền
Định nghĩa kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng).
Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền
Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và Viết UNC và Viết Sec; Viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước.
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.
Buổi 3+4: Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; CP trả trước; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước


Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định
Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)
Thực hành làm bài tâp
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể
Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.
Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương
Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán
Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể

Thực hành làm bài tập

Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên
Buổi 5+6+7+8: Kế toán hàng tồn kho + Kế toán bán hàng + Các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác

Kế toán hàng tồn kho

Khái niệm hàng tồn kho
Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.
Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho
Thực hành làm bài tập
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
Khái niệm giá thành
Tập hợp chi phí để tính giá thành
Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)
Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng; Theo tỷ lệ; Theo Z kế hoạch)
Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác
Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Khái niệm về doanh thu tiêu dùng nội bộ
Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu
Khái niệm Doanh thu tài chính+Chi phí tài chính
Khái niệm về các khoản thu nhập khác+Chi phí khác
Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác + Doanh thu tài chính và chi phí tài chính
Thực hành làm bài tập
Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên
Buối 9+10+11+12: Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập báo cáo tài chính
Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ+Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng)
Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

Mục đích của Báo cáo tài chính
Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.
Giải bài tập lập báo cáo tài chinh và giải đáp các vướng mắc của học viên
Một số hình ảnh lớp học Kế Toán Sơ Cấp

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin